Pakalpojumi

Meliorācijas sistēmu, hidrotehnisko būvju projektēšana, būvniecība, būvuzraudzība

Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju projektēšana, būvniecība, būvuzraudzība. Primārie darbības virzieni meliorācijas segmentā ir meliorācijas būvprojektu izstrāde, būvniecība (pilsētās, ciematos un lauku apvidos), kā arī konsultācijas.

 • Atjaunošanas un pārbūves meliorācijas sistēmas skiču un būvprojektu izstrādi, būvniecību un būvuzraudzību;
 • pieteikumu un citu nepieciešamo dokumentu sagatavošana ES fondu finansējumu saņemšanai;
 • jaunas meliorācijas sistēmas būvprojektu izstrādi, būvniecību un būvuzraudzību;
 • apūdeņošanas projektu izstrādi, būvniecību un būvuzraudzību;
 • dambju projektēšanu, būvniecību un būvuzraudzību;
 • caurteku projektēšanu, būvniecību un būvuzraudzību;
 • zivju audzētavu projektēšanu;
 • krastu nostiprinājumu projektēšanu, būvniecību un būvuzraudzību.
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, arī ugunsdzēsības sistēmu projektēšana

Galvenie darbības virzieni ir  būvprojektu, projektu tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde,  kā arī konsultācijas ūdenssaimniecības jomā.

 • Iekšējo un ārējo ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmu projektēšana;
 • esošo ūdensvadu un notekūdeņu savākšanas sistēmu izpēte, novērtēšana un optimizācijas plāna izstrāde;
 • ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmu datormodeļa izstrāde;
 • darbu organizācija un vadība ūdensapgādes tīkla noplūdes vietu noteikšanai;
 • ūdens sagatavošanas iekārtu, ūdenstorņu un ūdens ieguves vietu un sistēmu projektēšana;
 • notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un sūkņu staciju projektēšana;
 • ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmu tehnisko pasu izgatavošana;
 • konsultācijas par iekārtu piegādi, montāžu un regulēšanu.
Jūras hidrotehnisko būvju būvniecība un būvuzraudzība

Veicam ostu infrastruktūras attīstības darbus.

 • Ostu un piestātņu būvniecība;
 • padziļināšanas darbi;
 • krasta nostiprinājumu būvniecība;
 • molu būvniecība;
 • zemes darbu veikšana.