Vakances

Ceļu projektēšanas inženieris, projektu vadītājs

Ja Tu vēlies:

 • strādāt perspektīvā un dinamiskā kolektīvā ar augstām vērtībām,
 • saņemt konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas,
 • celt savas prasmes mācoties un

ja Tu atbilsti šādām prasībām:

 • būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanā,
 • normatīvo aktu un standartu zināšanas specialitātē,
 • spēja uzņemties atbildību, labas komunikācijas un saskarsmes spējas,
 • teicamas datorzināšanas (MS Office, AutoCAD),
 • B kategorijas autovadītāja apliecība,

tad mēs Tev uzticēsim:

 • visa veida transporta infrastruktūras būvju tehnisko projektu patstāvīgu izstrādi, projektu gaitas un darba plānošanu,
 • būvprojektu un vispārēju projektu vadību, ieskaitot sadarbību ar projektā iesaistītām pusēm un patstāvīgu lēmumu pieņemšanu,
 • konsultāciju sniegšanu par ielu un ceļu projektēšanu.

Savu pieteikuma vēstuli un CV sūti uz e-pastu martins@msco.eu vai pa pastu: SIA „MSCO”, Peldu iela 7,  Jelgava, LV-3002. Konfidencialitāti garantējam!

Arhitekts

Ja Tu vēlies:

 • interesantu, vispusīgu darbu perspektīvā uzņēmumā,
 • konkurētspējīgu atalgojumu,
 • profesionālās pilnveidošanās un izaugsmes iespējas,
 • jaunus izaicinājumus un

ja Tu atbilsti šādām prasībām:

 • arhitekta izglītība,
 • arhitekta prakses sertifikāts,
 • pieredze sabiedrisko un dzīvojamo ēku projektēšanā,
 • aktuālo normatīvo aktu pārzināšana un spēja pielietot praksē,
 • profesionālās darbības datorprogrammu pārzināšana,
 • izpratne par būvniecības procesiem,
 • labas komunikācijas un saskarsmes prasmes,
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte, darbu izpildes termiņu ievērošana,
 • spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā,
 • latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas,
 • B kategorijas autovadītāja apliecība,

tad mēs Tev uzticēsim:

 • pirms projektēšanas izpētes darbu veikšanu,
 • projektēšanas izejmateriālu apkopošanu un analīzi,
 • projekta pilsētbūvnieciskās un arhitektūras daļas izstrādāšanu,
 • veikt projektēšanas darbu saskaņā ar pasūtītāju un būves lietotāju prasībām,
 • projekta paskaidrojuma tekstu izstrādāšanu,
 • detalizēto zīmējumu un materiālu specifikāciju izstrādāšanu,
 • projekta grafisko materiālu, t.sk. prezentācijām paredzēto materiālu izgatavošanu,
 • būvprojektu saskaņošanu, ekspertīzi,
 • koordinēt visu nepieciešamo dokumentu saņemšanu valsts un pašvaldības institūcijās,
 • autoruzraudzības veikšanu dažādos uzņēmuma objektos un projektos,
 • būvniecības atbilstības projektam dokumentācijai kontroli,
 • normatīvo aktu prasību pārzināšanu, ievērošanu un nodrošināšanu,
 • konsultēšanu un interešu pārstāvību attiecībās ar trešajām personām.

Savu pieteikuma vēstuli un CV sūti uz e-pastu: martins@msco.eu, vai pa pastu: SIA „MSCO”, Peldu iela 7, Jelgava, LV-3002.  Konfidencialitāti garantējam!

Būvkonstrukciju projektēšanas inženieris,
projektu vadītājs

Ja Tu vēlies:

 • interesantu, vispusīgu darbu perspektīvā uzņēmumā,
 • konkurētspējīgu, ieguldījumiem atbilstošu atalgojumu, sociālās garantijas,
 • profesionālās pilnveidošanās un izaugsmes iespējas un

ja Tu atbilsti šādām prasībām:

 • atbilstoša augstākā izglītība,
 • sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā,
 • vismaz 3 gadu pieredze projektu izstrādē un vispārīgā vadībā,
 • latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas,
 • labas komunikācijas un saskarsmes spējas,
 • atbilstošas datorprasmes,
 • energoauditora sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību,

tad mēs Tev uzticēsim:

 • patstāvīgu tehnisko projektu būvkonstrukciju sadaļu izstrādi,
 • būvprojektu un vispārējā projektu vadību (tai skaitā sadarbība ar projektā iesaistītām pusēm),
 • konsultāciju sniegšanu par dažāda tipa būvkonstrukciju aprēķinu un izbūves jautājumiem,
 • ēku un būvju tehniskās apsekošanas veikšanu un atzinumu sastādīšanu,
 • energoaudita veikšanu un energopases sastādīšanu;
 • patstāvīgu lēmumu pieņemšanu projektu ietvaros.

Savu pieteikuma vēstuli un CV sūti uz e-pastu: martins@msco.eu, vai pa pastu: SIA „MSCO”, Peldu iela 7, Jelgava, LV-3002.  Konfidencialitāti garantējam!